Trong bức tranh vẽ trên trần nhà, tường vách thánh đường kính các Thiên Thần ở Palermo có hình cùng tên và chức vị của bảy vị Tổng lãnh Thiên Thần:

1.Michael – Victoriosus – Người chiến thắng
2.Gabriel – Nuntius – Sứ giả
3.Raphael – Medicus – Thầy thuốc
4.Uriel – Fortis Socius – Người đồng hành mạnh mẽ
5.Jehudiel – Remunerator – Người làm ơn
6.Barachiel – Adjutor – Người trợ giúp
7. Sealthiel – Oarator – Người bầu cử

Tổng lãnh Thiên Thần Michael

Tổng lãnh Thiên Thần Michael đứng đầu bảy vị Tổng lãnh Thiên Thần của Thiên Chúa. Tiên tri Daniel đã diễn tả Tổng lãnh Thiên Thần Michael đứng về phía Thiên Chúa: “Thời đó, Michael là đấng vẫn thường che chở dân người.” (Đn 12,1).

Tổng lãnh Thiên Thần Michael được xưng tụng với danh xưng bằng tiếng Latinh: Quis ut Deus? – Ai bằng Thiên Chúa?.

Theo tương truyền:

– Thiên Thần Michael được liệt vào hàng Thiên Thần quân đội chiến đấu đã đánh thắng Thiên Thần quỷ dữ Lucifer.

– Thiên Thần Michael đã vâng lệnh Thiên Chúa cầm gươm đuổi ông bà nguyên tổ Adam – Eva ra khỏi vườn địa đàng, sau khi ông bà phạm tội bất phục tùng Thiên Chúa.

– Thiên Thần Michael cũng là vị Thiên Thần thổi kèn Posaune đánh thức gọi những người đã qua đời sống lại ra khỏi mồ.

Tổng lãnh Thiên Thần Michael là vị Thiên Thần có sức mạnh khả năng đi đến quyết định dứt khoát, lại mang chiến thắng cho Thiên Chúa, khi giết chết con rồng mãng xà ma qủy, như sách Kinh Thánh thuật lại: “Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Michael và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay sa tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.“ (Kh 12, 7-9).

Tổng lãnh Thiên Thần Michael, theo vâng mệnh Thiên Chúa, đã quyết định lằn ranh giữa trời và hỏa ngục. Vì thế, Vị Tổng lãnh Thiên Thần Michael được chọn là quan thầy bầu cử cho những người trong giờ phút cơn hấp hối.

Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel

Tên Gabriel có ý nghĩa “Sức mạnh của Thiên Chúa“. Là Vị sứ giả của Thiên Chúa được sai đến báo tin cho thiếu nữ Maria ở làng Nazaret, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa sẽ đầu thai làm người trong cung lòng đức Maria: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà… (Lc 1,26/38).

Khi hiện ra với Ngôn sứ Dacaria trong đền thờ, vị Tổng lãnh Thiên Thần đã nói: “Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông.“ (Lc 1,19).

Hằng ngày trong đời sống đức tin của Hội Thánh, vào lúc 12h giờ trưa chuông thánh đường đổ hồi, kinh Truyền tin được xướng đọc lên. Như vào mỗi ngày Chúa Nhật lúc 12hgiờ trưa, Đức Thánh Cha từ trên cửa sổ văn phòng làm việc cùng đọc kinh Truyền tin với mọi người Giáo dân đứng tụ tập ở quảng trường Thánh Phêrô bên Vatican.

Tiếng chuông lúc 12h trưa và Kinh Truyền tin nhắc nhớ đến Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel, là Sứ Giả của Thiên Chúa loan báo tin vui Chúa Giêsu Con Thiên Chúa xuống trần gian làm người.

Tổng lãnh Thiên Thần Raphael

Tên Raphael mang ý nghĩa “Thiên Chúa chữa lành“. Trong Kinh Thánh sách Tobia thuật lại Thiên Thần Raphael vâng mệnh Thiên Chúa chữa lành bệnh mắt cho Tobia: “Ngay lúc ấy, lời cầu xin của hai người là Tôbít và Xara đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa. Và thiên sứ Raphael được sai đến chữa lành cho cả hai. Ông Tôbít thì được khỏi các vết sẹo trắng ở mắt, để ông được ngắm nhìn tận mắt ánh sáng của Thiên Chúa.“ (Tb 3, 16“)

Thiên Thần Raphael luôn hằng đồng hành che chở Tobia trên đường đi. (Tb 6, 10)

Tổng lãnh Thiên Thần Raphael trở thành bổn mạng phù hộ cho con người đi xa, du lịch

Ông bà cha mẹ nào ngay từ lúc con cháu còn thơ bé cũng đều to nhỏ âm thầm cầu xin với các Thiên Thần phù hộ cho đời sống thể xác lẫn tinh thần của chúng. Bình an hồn xác là nhu cầu căn bản rất cần thiết cho đời sống.

Sống lòng bác ái giúp đỡ nhau, kính trọng sự sống, điều chân thật lẽ phải luôn là nhu cầu làm nên khung nền kiến tạo đường đời sống tình liên đới con người với nhau trong xã hội.

Sống thể hiện một đời sống trong tương quan tình liên đới với Đấng là nguồn đời sống, nguồn tình yêu và ơn tha thứ, luôn là nhu cầu khát vọng của tinh thần con người ở đời.

Nhu cầu tinh thần này không chỉ là nhu cầu thiêng liêng đạo giáo, nhưng đó là nhu cầu đời sống văn hóa của con người ở vào mọi thời đại. Nhu cầu tinh thần văn hóa này cùng với những nhu cầu khác cho sự sống thể xác giúp đời sống có đầy đủ ý nghĩa, triển nở cùng mang đến niềm vui hạnh phúc.

Các Thiên Thần của Thiên Chúa là Sứ giả được Thiên Chúa gửi sai đến cùng đồng hành trợ giúp con người trong mọi hoàn cảnh đời sống thể hiện tình lòng thương xót bác ái vị tha.

Với người tín hữu Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa là Đấng của sự chân thật, sự tốt lành thiện hảo, là Thiên Chúa của lòng khoan dung tha thứ qua Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô.

Lòng tin vào Thiên Thần vượt qua khỏi sự suy hiểu cùng thắc mắc của trí khôn con người. Thắc mắc thuộc về đời sống con người và thắc mắc giúp con người tỉnh thức thêm ra.

Nguồn: Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long

 

 

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X
%d bloggers like this: