Các sách đã dịch gần nhất cùng với Uỷ ban Giáo lý Đức tin:

  • ĐGH. PHANXICÔ, Hãy vui mừng hoan hỉ (Gaudete et exsultate). Tông huấn về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay, NXB. Tôn Giáo, 2018.
  • BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN, “Thư gởi các giám mục của Giáo hội Công giáo về một vài khía cạnh của Giáo hội hiểu như sự hiệp thông”, LOGOS – Suy tư Thần học và Mục vụ, số 02, 03/2019, tr. 219-244.
  • YOUCAT cho Thiếu Nhi, NXB. Tôn Giáo, 2019.

Quá trình cộng tác với Bayard Việt Nam:

Từ khi được bổ nhiệm làm Thư ký của Uỷ ban Giáo lý Đức tin vào năm 2017, đảm nhận mọi công việc chung của Uỷ ban, trong đó có việc dịch thuật và xuất bản; từ đó cũng bắt đầu quá trình cộng tác với Bayard Việt Nam.

“Là thành viên của Uỷ ban Giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGMVN, ý nghĩa chính yếu của công việc là phục vụ dân Chúa tại Việt Nam, và việc phục vụ hữu hiệu sẽ mang lại niềm vui; được cộng tác với Bayard Việt Nam, niềm vui lại thêm lên, vì biết được giữa lòng Giáo hội Việt Nam đã có một cộng đoàn phục vụ trong lãnh vực xuất bản sách báo công giáo.”

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X
Have no product in the cart!
0
%d bloggers like this: