Hãy Tin Và Giữ Lời Chúa Là Ánh Sáng

Chúng ta không lạ khi nghe Chúa Giê-su tuyên bố: “Ta là sự sáng thế gian… ai tin vào Ta, người ấy sẽ không ở trong tối tăm” (Ga 12,46). Bởi Chúa Giê-su chính là Ánh sáng thật, là: “Mặt Trời mọc lên từ trên cao” (x. Lc 1,78) toả sáng trên trần gian….