Tập điềm tĩnh đón nhận những ý kiến trái chiều.

Tập điềm tĩnh đón nhận những ý kiến trái chiều.