THỨ NĂM, 29-4-2021

TUẦN IV PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN IV – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh.

Ca-ta-ri-na sinh năm 1347. Ngay từ thiếu niên, chị đã khao khát cuộc sống hoàn thiện, say mê chiêm ngưỡng Chúa Ki-tô chịu đóng đinh và hết mình phục vụ Hội Thánh. Chị gia nhập Dòng Ba Đa Minh. Chị can đảm bênh vực quyền lợi và tự do của Giáo hội. Chị qua đời năm 1380.

Tin Mừng (Ga 13,16-20)

Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn
hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính
Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”