Yêu Thương Và Phục Vụ

Ta cần đặt bài Tin Mừng hôm nay trong bối cảnh bữa Tiệc Ly của Chúa Giê-su. Ở đó, sau khi Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ, Người nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?…