Ở Lại Trong Thầy

“Ở lại” là một động từ được dùng nhiều lần trong Tin mừng thứ bốn, và có ý nghĩa rất phong phú. “ở lại” không chỉ diễn tả việc lưu lại trong một không gian, nhưng còn là tâm tình gắn bó, lòng trung thành phó thác và yêu mến đối với Đấng mình đã chọn làm lý tưởng cuộc đời. “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em”. Như thế “ở lại” là sự hòa quyện giữa ta với Chúa, làm cho ta nên một với Chúa, như Chúa ở lại trong Chúa Cha và nên một với Ngài. Hình ảnh cây nho với cành nho diễn tả khái niệm “ở lại” này. Mục đích đời sống Ki-tô hữu là gắn kết mật thiết với Chúa, như cành với cây, nhờ đó mà ta được phục sinh mỗi ngày.
Nhờ “ở lại” trong Chúa mà chúng ta sống tình huynh đệ thân thương với anh chị em, xoá bỏ mọi ngăn cách hận thù. Bởi lẽ, mọi người đều được gắn kết với Cây Nho duy nhất là Đức Giê-su. Cũng nhờ “ở lại” với Chúa mà ta tiếp nhận sức sống và nghị lực thiêng liêng.