Thánh Giuse Thợ

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ thánh Giu-se Thợ mộc, cha nuôi của Đức Giê-su. Trong năm đặc biệt về thánh Giu-se, chúng ta được nhắc nhở một cách cụ thể hơn rằng Đức Giê-su đã được nuôi dạy và lớn lên trong môi trường lao động chân tay của gia đình….