Để Chúa Dẫn Dắt

Bình an của Thầy Giê-su gắn liền với nỗi đau Thập Giá. Bình an này giúp ta đối diện với những thách đố trong đời, cho ta trải nghiệm từ nỗi sợ của sự chết đến phút giây vui mừng của Phục Sinh. Chính Thầy Giê-su đã vượt qua điều này và trong bối cảnh của Tin mừng hôm nay, Người mời gọi ta “đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi”…