Anh Em Hãy Yêu Thương Nhau

Lắng nghe giới răn yêu thương được Chúa Giê-su truyền lại cho các môn đệ của Người vào trước lễ Chúa Lên Trời, đặt mỗi người chúng ta trong tình…

Continue Reading Anh Em Hãy Yêu Thương Nhau

Niềm Vui Trọn Vẹn

Lời Chúa trong bài Tin mừng hôm nay nghe như thật gần gũi thân thương, tựa như lời của một người cha nhắn nhủ với con mình: Con à, ông…

Continue Reading Niềm Vui Trọn Vẹn