Niềm Vui Trọn Vẹn

Lời Chúa trong bài Tin mừng hôm nay nghe như thật gần gũi thân thương, tựa như lời của một người cha nhắn nhủ với con mình: Con à, ông nội thương cha bao nhiêu thì cha cũng thương con bấy nhiêu; ông nội đã khuyên bảo cha thế nào, thì giờ cha cũng khuyên bảo con như vậy; cha đã sống theo lời ông nội dạy thì giờ cha cũng mong con sống theo những lời ấy; niềm vui trọn vẹn là ở đó con yêu…