CHÚA NHẬT, 09-5-2021

TUẦN VI PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN II - MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG Tin Mừng (Ga 15,9-17) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha…

Continue Reading CHÚA NHẬT, 09-5-2021