Một Tình Yêu Sâu Đậm, Tròn Đầy Và Lưu Chuyển

Từ muôn thuở, Chúa Cha yêu mến Chúa Con. Tình yêu Cha-Con sâu đậm và gắn bó trong sự hiệp nhất của Thánh Linh. Tình yêu Cha-Con mật thiết, tràn đầy và lưu chuyển qua nhân loại. Sức mạnh của tình yêu là vậy đó. Càng gắn bó và thân thiết với nhau thì lại càng trở nên quảng đại và rộng mở. Yêu thương là gắn bó….