THỨ BA, 11-5-2021

TUẦN VI PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN II – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG Phúc Âm (Ga 16,5-11) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ…

Continue Reading THỨ BA, 11-5-2021