Dù Ta Không Biết Người

Có một lần trong giờ giáo lý hôn nhân, tôi hỏi “Chúa Thánh Thần là ai”, cả lớp không trả lời. Khi ấy tôi gợi ý: “Ngài có phải là Thiên Chúa không”, một thanh niên tỏ ra quyết đoán: “Thưa không”!
Vâng, thế đấy! Chúa Thánh Thần, Ngôi thứ Ba trong ba Ngôi Thiên Chúa, với cùng một bản tính,…