CHÚA NHẬT, 16-5-2021

CHÚA NHẬT, 16-5-2021 <h2>CHÚA THĂNG THIÊN. LỄ TRỌNG. LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN (LỄ HỌ) TUẦN VII PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN II; (TRANG 90) MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG…

Continue Reading CHÚA NHẬT, 16-5-2021