CHÚA NHẬT, 16-5-2021

CHÚA NHẬT, 16-5-2021

CHÚA THĂNG THIÊN. LỄ TRỌNG. LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN (LỄ HỌ) TUẦN VII PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN II; (TRANG 90) MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Tin Mừng (Mc 16,15-20)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Đức Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

 

Suy niệm

chưa có bản đọc online

Sống Lời Chúa

Hãy là những chứng nhân Nước Trời theo như lệnh truyền của Chúa Giê-su.

Lm. Phao-lô Ngô Đình Sĩ