THỨ NĂM, 20-5-2021

THỨ NĂM 20-5-2021

TUẦN VII PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN III – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục.
Thánh nhân (1380-1444) quê ở Mát-xa Ma-rít-ti-ma. Ngài nhập dòng Anh Em Hèn Mọn, làm linh mục và giảng thuyết khắp I-ta-li-a. Ngài giúp các tín hữu sống đạo giữa một thế giới xâu xé và người đã gặt hái kết quả khả quan. Ngài truyền bá lòng sùng kính Danh Thánh Chúa Giê-su.

Tin Mừng (Ga 17,20-26)

Xin cho họ được hoàn toàn nên một.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

Suy niệm

chưa có bản đọc online

Sống Lời Chúa

Tôi sẽ sống Tình yêu Thiên Chúa nhiều hơn.

Lm. Jb. Quý Trọng