THỨ NĂM, 27-5-2021

TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN – THÁNH VỊNH TUẦN IV – MÀU PHỤNG VỤ: XANH

Thánh Âu-tinh, giám mục thành Can-tơ-bơ-ri

Năm 597, ngài được Giáo hoàng Ghê-gô-ri-ô Cả đặt đứng đầu một nhóm đan sĩ từ đan viện thánh An-rê ở Rô-ma sang Anh Quốc loan báo Tin Mừng. Ngài được phong làm giám mục Can-tơ-bơ-ri. Ngài giúp nhiều người đón nhận đức tin Công giáo nhưng vẫn cho họ giữ truyền thống của họ. Ngài qua đời ngày 26 tháng 5 khoảng năm 605.

Tin Mừng (Mc 10, 46-52): " Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."

46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

 

Suy niệm (chưa có sẵn ở bản online)

Sống Lời Chúa

Đứng lên và đổi mới.