CHÚA NHẬT, 30-5-2021

TUẦN IX THƯỜNG NIÊN – CHÚA BA NGÔI. LỄ TRỌNG. MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Tin Mừng (M 28, 16-20): "Anh em hãy làm phép rửa cho muôn dân nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần."

16 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Suy niệm

Ba Ngôi Cùng Hoạt Động Trong Đời Ta

“Con làm dấu hằng ngày, con làm dấu một đời khắc ghi Tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong trái tim con.” Lời bài hát “Làm Dấu” phần nào làm nổi bật sứ điệp Lời Chúa hôm nay: Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hoạt động trong đời sống của con người. Bài đọc 1 cho biết Thiên Chúa duy nhất luôn hoạt động trong lịch sử loài người và nhất là trong lịch sử Ít-ra-el. Thế nhưng dân Ít-ra-el lại quên điều đó. Vì thế, Mô-sê đã nhắc cho dân nhớ những đặc ân của họ: Thiên Chúa đã chọn họ làm dân riêng từ giữa các dân khác, đã dùng những dấu chỉ, điềm lạ, cùng với cánh tay quyền năng mạnh mẽ trong đất Ai Cập để cứu thoát họ. Vậy mà dân Ít-ra-el luôn bị cám dỗ theo tôn giáo đa thần với đời sống luân lý dễ dãi của các dân xung quanh. Trong bối cảnh đó, Mô-sê lại nhắc cho Dân nhớ rằng họ không có Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa. Vì thế, hãy tuân giữ các lề luật và giới răn Chúa dạy, hầu họ và con cháu họ được tồn tại và hạnh phúc trong Đất Hứa.

Nếu như việc “tuân giữ lề luật và các giới răn” là điều kiện khiến dân Ít-ra-el và con cháu họ được hạnh phúc và tồn tại, thì trong Bài đọc 2, thánh Phao-lô cho biết điều khiến cho Ki-tô hữu sống bình an hạnh phúc là “sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa”. Thần Khí Chúa hướng dẫn Ki-tô hữu sống đúng tư cách là con cái Thiên Chúa; giúp trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô trong những đau khổ, cũng như được chung hưởng vinh quang với Người.
Nếu việc “tuân giữ lề luật và các giới răn” và sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí làm cho con người sống hạnh phúc và đạt tới vinh quang; thì bài Tin mừng cho thấy việc “ra đi loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” và làm Phép rửa cho người tin nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần sẽ khiến cho các Ki-tô hữu trở nên người môn đệ đích thực của thầy Giê-su.
Kinh nghiệm sống của dân Ít-ra-el cho ta bài học này là việc tuân giữ các lề luật và giới răn: Sống theo Luật Chúa, theo các giá trị Tin mừng không phải là một gánh nặng, nhưng là phương thế khiến ta đạt hạnh phúc viên mãn. Để được như thế, ta cần bước đi theo sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa, để Người trở nên “hơi thở” trong cuộc sống hằng ngày; từ đó, ta khắc ghi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong trái tim, để rồi sống làm chứng cho thế giới về một niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha và Con và Thánh Thần.

Lm Giu-se Ngô Ngọc Khanh, O.F.M.