Thứ Tư -09.06.2021 (Tuần X – Mùa Thường Niên)

Thánh Ép-rem phó tế, tiến sĩ Hội Thánh.
Thánh nhân sinh tại Ni-xíp (306-373) ngài đã sống một cuộc đời chiêm niệm cùng với khổ chế gắt gao. Chính từ ngọn lửa nội tâm của ngài đã phát lên bài thi ca khiến cho ngài được mệnh danh là “cây đàn của Thánh Thần”.

Tung hô Tin Mừng (Tv 24, 4b.5a)

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng (Mt 5, 17-19)

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn..

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Niềm trông cậy của người tin theo mẫu gương Abraham: “Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin.”
Cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ghé mắt nhìn và thương xót chúng con.
Sống Lời Chúa hôm nay: Đưa yêu thương vào lối hành xử của tôi.