THỨ HAI, 14-6-2021-TUẦN XI THƯỜNG NIÊN – THÁNH VỊNH TUẦN III – MÀU PHỤNG VỤ: XANH

Tung hô Tin Mừng (Tv 118, 105)Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Ha-lê-lui-a.Tin Mừng (Mt 5, 38-42) Thầy…

Continue Reading THỨ HAI, 14-6-2021-TUẦN XI THƯỜNG NIÊN – THÁNH VỊNH TUẦN III – MÀU PHỤNG VỤ: XANH

CHÚA NHẬT, 13-6-2021-TUẦN XI THƯỜNG NIÊN – THÁNH VỊNH TUẦN III-MÀU PHỤNG VỤ: XANH

Tung hô Tin Mừng Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.Hạt giống là lời Thiên Chúa,người gieo giống là Đức Ki-tô.Ai tuân giữ lời Người,sẽ muôn đời tồn tại. Ha-lê-lui-a.Tin Mừng (Mc 4, 26-34) Hạt cải…

Continue Reading CHÚA NHẬT, 13-6-2021-TUẦN XI THƯỜNG NIÊN – THÁNH VỊNH TUẦN III-MÀU PHỤNG VỤ: XANH

THỨ BẢY, 12-6-2021-TUẦN X THƯỜNG NIÊN – THÁNH VỊNH TUẦN II – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Tung hô Tin Mừng (Lc 2, 19)Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thật diễm phúc, vì Mẹ hằng ghi nhớ Lời Thiên Chúa, và suy đi nghĩ lại trong lòng.…

Continue Reading THỨ BẢY, 12-6-2021-TUẦN X THƯỜNG NIÊN – THÁNH VỊNH TUẦN II – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Thứ Bảy Tuần IX – Mùa Thường Niên

Tung hô Tin Mừng Mt 5,3 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Mc 12,38-44 Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 38 Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su [...]

Continue Reading Thứ Bảy Tuần IX – Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần IX – Mùa Thường Niên

Ca nhập lễ Tv 24,16.18 Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn, nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Bài đọc 1 Tb 2,9-14 Mắt tôi bị mù hẳn. Bài trích sách Tô-bi-a. 9 Tôi là Tô-bít, ngay đêm [...]

Continue Reading Thứ Ba Tuần IX – Mùa Thường Niên