Sống Lời Chúa là cuốn sách cầu nguyện hằng ngày của cá nhân và cộng đoàn.
Mỗi ngày Sống Lời Chúa dẫn chúng ta đi tìm kiếm những sự phong phú trong Lời của Chúa và trong Phụng vụ của Giáo Hội. Không có mối liên kết sống còn này, chúng ta sẽ không sống được sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và Hội Thánh.

Lm Phêrô Nguyên Hiệu
Giám Đốc Bayard Việt Nam

Chuyên mục: