Sai Lầm Và Sự Thật

Với Ki-tô hữu, sự thật là chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Ai biết Ngài là biết sự thật và tình thương cứu độ của Ngài trong Đức Ki-tô. Ai biết…

Continue Reading Sai Lầm Và Sự Thật

Chứng Nhân Tình Yêu

Chúa Giê-su đã tỏ cho các môn đệ biết về số phận của các Ki-tô hữu, trong mọi thời đại. Số phận ấy chính Người đã trải qua và đời…

Continue Reading Chứng Nhân Tình Yêu

Anh Em Hãy Yêu Thương Nhau

Lắng nghe giới răn yêu thương được Chúa Giê-su truyền lại cho các môn đệ của Người vào trước lễ Chúa Lên Trời, đặt mỗi người chúng ta trong tình…

Continue Reading Anh Em Hãy Yêu Thương Nhau

Niềm Vui Trọn Vẹn

Lời Chúa trong bài Tin mừng hôm nay nghe như thật gần gũi thân thương, tựa như lời của một người cha nhắn nhủ với con mình: Con à, ông…

Continue Reading Niềm Vui Trọn Vẹn

Kết Hợp

Đức Giê-su dùng hình ảnh cây nho để nói lên mối tương quan giữa Người với dân, và đồng thời cũng nói lên thực tại Nước Trời ngang qua hình…

Continue Reading Kết Hợp

Để Chúa Dẫn Dắt

Bình an của Thầy Giê-su gắn liền với nỗi đau Thập Giá. Bình an này giúp ta đối diện với những thách đố trong đời, cho ta trải nghiệm từ…

Continue Reading Để Chúa Dẫn Dắt