BAYARD VIỆT NAM trực thuộc BAYARD, tập đoàn truyền thông quốc tế với lịch sử ra đời gần 140 năm. Gắn liền với đặc sủng của Hội dòng Đức Mẹ Lên Trời (Augustinians of the Assumption (A.A.)), BAYARD góp phần tham dự vào sứ mệnh của Đức Kitô và Hội thánh của Người bằng việc phát triển & giới thiệu các giá trị cốt lõi Kitô giáo đến càng nhiều người có thể.
BAYARD hiện có hơn 150 tạp chí với 36 triệu độc giả khắp thế giới và hơn 4800 đầu sách đã được xuất bản. Riêng lãnh vực xuất bản sách, BAYARD cho ra mắt hơn 340 đầu sách mới mỗi năm với các chủ đề đa dạng như lịch sử, giáo dục, Kinh Thánh, thiêng liêng, triết học, thần học, khơi dậy đức tin v.v… dành cho mọi lứa tuổi từ thiếu nhi cho đến người trưởng thành.
BAYARD có mặt tại Việt Nam từ năm 2015, và cho đến nay đã xuất bản hơn 100 đầu sách giáo dục Đức Tin và Nhân bản phục vụ cho đa dạng độc giả ở mọi lứa tuổi.
Từ kho tàng các ấn phẩm phong phú của mình, BAYARD mong muốn đóng góp cho Giáo Hội Việt Nam và đồng hành với các gia đình trên hành trình khơi dậy và nuôi dưỡng Đức Tin.