Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, SJ

Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, SJ (Dòng Tên)

Chịu chức linh mục năm 2007.

Tiểu sử: 

2003 nhận bằng danh dự M. ThS (Master of Theological Studies) – Summa cum Laude tạiAteneo de Manila University
2006 nhận bằng STL (Sacred Theology Licentiate)-Magna cum Laude tại Pontifical Gregorian University
2009 nhận bằng STD (Sacred Theology Doctorate)-Magna cum Laude tại Pontifical Gregorian University
Ngài hiện đang giảng dạy môn Thần học Tín lý tại Học viện Dòng Tên, Học viện Công Giáo Việt Nam, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình và một số nơi khác.
Ngài hiện là tác giả của Chương trình THẦN HỌC VUI

ẤN PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

Giáo Trình Dẫn Nhập Kitô Học

69,300 99,000 

  • Tác giả:Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J
  • Kích thước: 20.5 x 13 cm
  • Số trang: 344 trang trắng đen, bìa mềm
  • Phát hành: 01.2022
Đọc tiếp

Giáo Trình Dẫn Nhập Thần Học

52,500 75,000 

  • Tác giả:Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J
  • Kích thước: 20.5 x 13 cm
  • Số trang: 184 trang trắng đen, bìa mềm
  • Phát hành: 08.2021
Đọc tiếp
Bài viết liên quan
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Liên hệ