Lm Giuse Nguyễn Chí Ái, AA

Linh mục Giuse Nguyễn Chí Ái, AA (Dòng Đức Mẹ Lên Trời)

Tuyên khấn trọn đời năm 2009 và chịu chức linh mục năm 2015

Tiểu sử:

Cha Giuse Nguyễn Chí Ái sinh ra và lớn lên tại Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Cha gia nhập Dòng Đức Mẹ Lên Trời và khấn lần đầu năm 2005 tại Paris. Sau đó, cha theo học chương trình cử nhân thần học tại Học Viện Công Giáo Paris. Sau khi khấn trọn đời năm 2009, cha Ái rời Paris để đi học chuyên ngành và phục vụ tại thành phố Québec, Canada. Cha hoàn thành luận án tiến sỹ thần học Kinh Thánh tại Đại Học Laval năm 2015 và được truyền chức linh mục cùng năm đó.
Cha là tác giả của một số bài báo về câu chuyện ông Giuse trong sách Sáng Thế, chủ đề của luận án tiến sỹ mà cha đã bảo vệ. Năm 2016, cha rời nước Canada để đến sống ở Mỹ, gần thành phố Boston. Hiện tại, cha là giảng viên của phân khoa thần học của một đại học công giáo tư thục: Đại Học Đức Mẹ Lên Trời (Assumption University).
Ngoài việc giảng dạy và mục vụ, cha Ái thường xuyên viết bài cho tạp chí Sống Lời Chúa, phiên bản tiếng Pháp và tiếng Việt.

ẤN PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

A Delightful Lenten Journey

97,000 

  • Tác giả: Lm Giuse Nguyễn Chí Ái, AA
  • Kích thước: 20.5 x 13 cm
  • Số trang: 336 trang trắng đen, bìa mềm
  • Phát hành: 03.2022
Đọc tiếp
Bài viết liên quan
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Liên hệ