Lm Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R (Dòng Chúa Cứu Thế)

Tuyên khấn trọn đời năm 2000 và chịu chức linh mục năm 2007

Tiểu sử:

2008-2018: Học Kinh Thánh tại Pháp và Giêrusalem (Institut Catholique de Paris et Ecole Biblique de Jerusalem )

Cha là Tiến sĩ Thần học Thánh Kinh, bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Phú Tảo, Thành phố Hải Dương, giáo phận Hải Phòng, hiện đang giảng dạy tại một số Chủng viện và Học viện Thánh Anphongsô – Dòng Chúa Cứu Thế

Các tác phẩm dự kiến xuất bản:

-Dung mạo Ápraham, một tấm của lòng tin nhưng cũng đầy bất toàn
-Dịch và xuất bản luận án tiến sĩ về sách Giêrêmia
– Viết những cuốn sách nhỏ, giới thiệu về con người và sứ điệp của các ngôn sứ…

ẤN PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

Giôna – Vị Ngôn Sứ Khác Người

44,000 55,000 

  • Tác giả: Lm Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R.
  • Kích thước: 18 x 12 cm
  • Số trang: 152 trang trắng đen, bìa mềm
  • Phát hành: 07.2021
Đọc tiếp
Bài viết liên quan
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Liên hệ