Docat – Phải Làm Gì?

63,000 

  • Dịch giả: Uỷ ban Giáo lý Đức tin, trực thuộc HĐGMVN
  • Nguyên tác tiếng Anh: DOCAT – What to do?
  • Kích thước: 20 x 13 cm
  • Số trang: 324 trang in màu, bìa cứng
  • Phát hành: 09.2017 – Tái bản: 05.2020
  • Nihil Obstat: Linh mục Phaolô Nguyễn Thành Sang, Tổng thư ký Uỷ ban Giáo lý Đức tin, trực thuộc HĐGMVN.
  • Imprimatur: Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức tin, trực thuộc HĐGMVN.

Còn hàng

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Liên hệ