Ơn Gọi Yêu Thương

66,500 95,000 

  • Dịch giả: Thầy Giuse Nguyễn Hoài Huy, SVD
  • Nguyên tác tiếng Anh: “ HOW WE LOVE – a formation for the Celebrate life”
  • Kích thước: 22.5 x 15 cm
  • Số trang: 352 trang trắng đen, bìa mềm
  • Phát hành: 03.2022
Xóa
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Liên hệ